บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง

นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ร่วมปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ร่วมกับอำเภอด่านขุนทด นำโดยนายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู้วิกฤต Covid-19 ในวันที่ 13 เมษายน 2563 ณ บ้านพักนายอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา