การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

ผอ.แสงดาว ศรีจันทร์เวียง นำคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เยี่ยมชมและให้กำลังใจ ในการเตรียมความพร้อม อาคารเรียน ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ ของแผนกวิชาต่างๆ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 19 มิถุนายน 2563