วันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ครบ 26 ปี

ดร.สำเร็จ วงศ์ศักดา อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยนางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นำคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมบวงสรวงสักการะ รูปเหมือนหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ครบ 26 ปี วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 ณ วงเวียนหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ