โครงการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาระบบปกติและประชุมผู้ปกครอง ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)

ผอ.แสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาระบบปกติและประชุมผู้ปกครอง ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ