ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ร.10

นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ มอบหมายให้ นายประชารัฐ สาระวิเศษ และนายธวัช แบขุนทดรองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา