ร่วมชมนิทรรศการ และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ร.10

นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ มอบหมายให้ นายประชารัฐ สาระวิเศษ และนายธวัช แบขุนทดรองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมชมนิทรรศการ และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา