บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ออกให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ระหว่างวันที่ 1-2, 8-9, 15-16 สิงหาคม 2563 โดยในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2563 นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ช่างประจำศูนย์ ช่างชุมชน และนักเรียนประจำศูนย์ ที่ออกให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องยนต์ ณ บริเวณวัดบ้านทุ่งสว่าง ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา