บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)

ท่านผอ.แสงดาว ศรีจันทร์เวียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ช่างประจำศูนย์ ช่างชุมชน และนักเรียนประจำศูนย์ ที่ออกให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) สัปดาห์ที่ 2 ณ วัดบ้านทุ่งสว่าง ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563