โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ จัดโครงการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา