แม่ดีเด่น

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ จัดกิจกรรมแสดงความรักต่อผู้มีพระคุณ “พิธีเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น” โดยการคัดเลือกแม่ดีเด่นของนักเรียนนักศึกษาแต่ละระดับชั้น เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 รวม 32 คน ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา