โครงการเสริมสร้างเตรียมความพร้อมศูนย์อาชีวะพัฒนาสมรรถนะ

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำโดยนางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ร่วมโครงการเสริมสร้างเตรียมความพร้อมศูนย์อาชีวะพัฒนาสมรรถนะ ในระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2563 และ 5 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ