ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตและการจัดการของสถานประกอบการ

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำตัวแทนครูที่ปรึกษาและนักเรียนนักศึกษาเจ้าของธุรกิจศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตและการจัดการของสถานประกอบการ ประกอบด้วยการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เพื่อการจัดจำหน่าย ของมอนทาน่าฟาร์ม และกระบวนการผลิตและจัดจำหน่ายกาแฟ ของโรงคั่วกาแฟ ณ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา