ออกหน่วยบริการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน กันยายน 2563

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ โดยนายอุดม บุญเฮ้า หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และแผนกวิชาช่างยนต์ ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน กันยายน 2563 วันที่ 18 กันยายน 2563 ณ วัดใหม่ชัยพฤกษ์ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา