ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์หลังโรงอาหาร

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำโดยนางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนนักศึกษา ร่วมปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์หลังโรงอาหาร ซึ่งมีการชะล้างอาหารและน้ำเสีย ส่งผลให้เกิดกลิ่นน้ำเน่าเหม็น แหล่งเพาะพันธ์ุเชื้อโรค หนู แมลงสาบ และยุงลาย เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรค และแมลง ด้วยโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลดโรค ปลอดเชื้อ เพื่อศิษย์หลวงพ่อคูณ วันที่ 23 กันยายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ