กิจกรรม “วันพระราชทานธงชาติไทย”

วันที่ 28 กันยายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ นำโดยนางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรม “วันพระราชทานธงชาติไทย” ซึ่งตรงกับวันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย