กิจกรรมปล่อยปลา บริเวณสระวัดบ้านไร่

นางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และตัวแทนบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ร่วมกิจกรรมปล่อยปลา บริเวณสระวัดบ้านไร่ เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศล วันกตัญญูบูรพาจารย์ พระผู้มีพระคุณ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) โดยมี นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด เป็นประธานในพิธี และมีประชาชนชาวอำเภอด่านขุนทดร่วมกิจกรรม วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 ณ วัดบ้านไร่ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา