พิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำโดยนายประชารัฐ สาระวิเศษ, นายมนตรี ศรีสถาพร รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอด่านขุนทด