ออกหน่วยบริการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม (ซ่อม สร้าง ล้างใหม่)

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำโดยนางแสงดาว ศรีจันทร์เวียง ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์, แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมออกหน่วยบริการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม (ซ่อม สร้าง ล้างใหม่) ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา