ร่วมออกหน่วยบริการ อำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน ตุลาคม

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำโดยนายประชารัฐ สาระวิเศษ รองผู้อำนวยการ, นายอุดม บุญเฮ้า หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง แผนกวิชาช่างยนต์ และแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมออกหน่วยบริการ อำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3 ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา