ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายและคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดซื้อหนังสือเรียนฟรี

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ โดยฝ่ายวิชาการ จัดประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายและคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดซื้อหนังสือเรียนฟรี ตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา