พิธีวางพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระปิยมหาราช” ณ ที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด