งานเลี้ยงส่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ

คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานเลี้ยงส่งผู้อำนวยการแสงดาว ศรีจันทร์เวียง, รองผู้อำนวยการเด่น สติภา และรองผู้อำนวยการธวัช แบบขุนทด เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งสถานศึกษาแห่งใหม่ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ