ร่วมต้อนรับ ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง

คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ แขกผู้มีเกียรติ และตัวแทนนักเรียนนักศึกษา ร่วมต้อนรับ ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ด้วยความยินดียิ่ง ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณวงเวียนรูปหล่อหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ