งานพิธีมหามงคลฤกษ์ เททองหล่อรูปเหมือน พระเทพวิทยาคม

ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำตัวแทนคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา ร่วมจัดสถานที่ ให้บริการเครื่องเสียง บริการอาหาร เครื่องดื่ม และอำนวยความสะดวก ในงานพิธีมหามงคลฤกษ์ เททองหล่อรูปเหมือน พระเทพวิทยาคม หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ (องค์ใหญ่) และพุทธาภิเษกมหามงคลวัตถุ วาระที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา