มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี และกล่าวต้อนรับบุคลากรครู

ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี และกล่าวต้อนรับบุคลากรครู (พนักงานราชการ) ประจำแผนกวิชาช่างยนต์และแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน จำนวน 2 ท่าน ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ