พิธีเปิดโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ประจำปี 2563

นายมนตรี ยันตรวัฒนา ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา ประธานในพิธีเปิดโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจากนายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด, ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมพิธีเปิดโครงการและปล่อยขบวนรถ เพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบและปรับปรุงระบบไฟฟ้า มุ่งหวังคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา