พิธีรับเครื่องยนต์เอนกประสงค์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5

ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการ นำหัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ และหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน ร่วมพิธีรับเครื่องยนต์เอนกประสงค์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 โดยความอนุเคราะห์จาก บริษัท ไทยฮอนด้า แมนุแฟคเจอริ่ง จำกัด วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา