ร่วมสืบสานตำนานพ่อขุนทด ประจำปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ จัดโครงการร่วมสืบสานตำนานพ่อขุนทด ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2563
โดยมีกิจกรรม ดังนี้
– จัดทำและติดตั้งพวงมโหตร
– ซ้อมรำ เพื่อร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนทด
– มอบพวงมโหตรให้กับอำเภอเพื่อใช้ในการจัดงานพิธี