กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 5 ธันวาคม 2563

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ ฝายบ้านดอนตะหนินใหญ่ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา