พิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 5 ธันวาคม 2563

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนคราชสีมา