รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ) จำนวน 1 อัตรา
ระหว่างวันที่ 16-22 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

สแกน_001