วางแผนการจัดการเรียนการสอนด้านทักษะวิชาชีพ

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ และนายธาดา ตามเมืองปัก ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน “การสร้างห้องเรียนสายอาชีพในโรงเรียนมัธยมเพื่อฝึกทักษะอาชีพ (Newskill) ให้กับนักเรียนในโรงเรียนมัธยม เป็นแนวทางการเลือกตัดสินใจเรียนสายอาชีพ ณ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ