มอบที่กดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบเท้าเหยียบ

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำคณะครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน (ทีมงานจัดทำอุปกรณ์กดขวดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ) เข้ามอบอุปกรณ์กดขวดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบเท้าเหยียบให้แก่สำนักงานเทศบาลตำบลด่านขุนทด จำนวน 2 ชุด โดยมีนางสาวสลักจิต กิมตระกูล นายกเทศมนตรี ตำบลด่านขุนทด เป็นผู้รับมอบ และแสดงความยินดีกับผอ.ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลด่านขุนทด