พิธีบวงสรวงสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี 2564

วันที่ 11 มกราคม 2564 ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบวงสรวงสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี 2564 ณ วัดบ้านไร่ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา