มอบเคาท์เตอร์คัดกรองป้องกันให้แก่ที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด

วันที่ 8 มกราคม 2564 ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำคณะครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน และคณะจัดทำอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 มอบเคาท์เตอร์คัดกรองป้องกันให้แก่ที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด โดยมีนายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด เป็นผู้รับมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด