ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการห้องสมุด

วันที่ 19 มกราคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำโดย ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการ และวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา โดยนายธนภัทร แสงจันทร์ ผู้อำนวยการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมากับวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ในการส่งเสริมสนับสนุน การบริหารจัดการห้องสมุด ณ ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน ณ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ