การแข่งขันภาษาจีนเนื่องในวันตรุษจีนออนไลน์

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ขอแสดงความยินกับครูผู้ควบคุม คุณครูเอมิกา วงศ์จันทร์ และตัวแทนนักเรียนนักศึกษา ได้แก่ 1. นายณัฐพงศ์ นนท์ขุนทด ปวช.3 สาขาวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม, 2. นางสาวณัฐฐินันท์ เหิมขุนทด ปวช.2 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, 3. นายศุภเสกข์ ศรีสุนทร ปวส.2 สาขาวิชาช่างก่อสร้างที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหา และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ดีเด่น) การแข่งออกแบบสิ่งประดิษฐ์ทำมือในการแข่งขันภาษาจีนเนื่องในวันตรุษจีนออนไลน์ ของสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ณ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ