กิจกรรมวันตรุษจีน วท.หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ จัดกิจกรรมวันตรุษจีน โดยได้รับเกียรติจากนายไพฑููรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด ประธานพิธี ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา แขกผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่นักเรียนนักศึกษา ร่วมรับชมการแสดงของโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา โรงเรียนสุรนารีวิทยา โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา และวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นิทรรศการต่าง ๆ และกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ