การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ เข้ารับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายประกอบ สุขเกิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ ประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการได้ร่วมประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ณ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อ ปริสุทฺโธ