การฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา จัดการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมหลักสูตร ทสม.ประชาชนจิตอาสา “สืบสาน รักษา และต่อยอด ” โดยนายสมเกียรติ สุสัณพูลทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานในพิธี และนายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด กล่าวต้อนรับ โดยมีประชาชนจิตอาสา และนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการอบรมหลักสูตร ทสม. ประชาชนจิตอาสา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ