พิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร พระเทพวิทยาคม

วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการ นำผู้บริหาร ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักเรียนนักศึกษา ร่วมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 2 ปี พิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) พระราชสีมาภรณ์เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานสงฆ์ และนายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด ประธานฆราวาส ณ วัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา