พิธีบายศรีสู่ขวัญ และขอขมาครูอาจารย์

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำโดยดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ พิธีบายศรีสู่ขวัญ และขอขมาครูอาจารย์ แก่นักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษา ระดับชั้นปวช.และปวส. ปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา