มอบเกียรติบัตรในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอศจ.

วันที่ 11 มีนาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นำโดยดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แก่ครูผู้ควบคุม ตัวแทนนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2563 ได้เป็นตัวแทนของอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์