การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

วันที่ 18-19 มีนาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ได้เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2563 แต่ละประเภทและขอแสดงความยินดีกับคนดี คนเก่งหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ได้รับรางวัลและเป็นตัวแทนไปประกวดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 3 ผลงาน ได้แก่ ประเภทที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 บูซกันโซ่ตก, ประเภทที่ 3 ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ได้รับรางวัลชนะเลิศ กระป๋องช่วยชาร์จสมาร์ทโฟนและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กล้องวงจรปิดไร้สายพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา