อำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ โรงเรียนบ้านหินเพิง

วันที่ 19 มีนาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ มอบหมายให้นายอุดม บุญเฮ้า หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน และนายกวิน พุทธรวี ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วย นักเรียนนักศึกษา ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือน มีนาคม 2564ณ โรงเรียนบ้านหินเพิง หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา