โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2563 โดย ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ เป็นประธานในพิธี ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรบรรยาย จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. คุณศิริกานต์ สนธิกุลไพศาล เจ้าของ บริษัท มั่งมี 4298 จำกัด
2. อาจารย์พงษ์ภักดิ์ ใหญ่อรุณ ครูแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง (ศิษย์เก่า ทลบ.)
3. นางสาวอัญชลี บำรุงศิลป์ งานอาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ