สักการะบูชา รูปเหมือนพระเทพวิทยาคม วันก่อตั้งวิทยาลัยฯ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการ นำตัวแทนผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมสักการะบูชา รูปเหมือนพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) พระผู้มีแต่ให้ในวาระวันก่อตั้งวิทยาลัยฯ ณ วงเวียนรูปเหมือนหลวงพ่อคูณ ปริสทุโธ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ