ให้โอวาทและมอบของที่ระลึกแก่บุคลากรรับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการฯ ให้โอวาทและมอบของที่ระลึกแก่บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 5 ท่าน ก่อนที่จะเดินทางไปรายงานตัวตามสถานศึกษาที่เลือกบรรจุต่อไป ณ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ