ทำความสะอาดอาคารเรียน เพื่อให้ห้องเรียนเกิดความสะอาด มีพื้นที่ใช้สอย และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ได้รับอนุเคราะห์จากสำนักงานเทศบาลตำบลด่านขุนทด นำรถฉีดน้ำเข้ามาดำเนินการให้บุคลากร นักเรียนนักศึกษาร่วมกันทำความสะอาดอาคารเรียน เพื่อให้ห้องเรียนเกิดความสะอาด มีพื้นที่ใช้สอย และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อีกทั้งยังสามารถจัดการเรียนการสอนได้ ตามเจตนารมณ์ของพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) ที่มีจิตเมตตาสร้างสถานศึกษา อาคารเรียน เพื่อให้ลูกหลาน ในอำเภอใกล้เคียง จังหวัดใกล้เคียง ได้มาเล่าเรียน ณ ที่แห่งนี้