มอบฉากกั้นจุดคัดกรอง และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ครูแผนกช่างกลโรงงาน และครูหมวดวิทยาศาสตร์ ร่วมมอบฉากกั้นจุดคัดกรอง และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่สถานีตำรวจภูธรด่านขุนทด ณ สถานีตำรวจภูธรด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา